STRONA GŁÓWNA

A jednak wbrew ludziom

          16 kwietnia 2008r. firma Lip-Tor s.c. - S. Krzywdziński, F. Adamczyk, W. Chamier Gliszczyński wystąpiła do Wójta Gminy Lipnica o wydanie decyzji środowiskowej na założenie kopalni kruszywa naturalnego.
          Sprawa ciągnęła się bardzo długo i w międzyczasie odbyły się konsultacje społeczne w sprawie tej kopalni, w których większość mieszkańców nie zgodziła się na jej powstanie.
          2 stycznia br. Wójt Gminy Lipnica wydał negatywną decyzję środowiskową dla firmy Lip-Tor s.c., biorąc również pod uwagę wynik społecznych konsultacji. Pomimo tego firma Lip-Tor s.c. złożyła odwołanie od tej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z żądaniem uchylenia wydanej decyzji. SKO w Słupsku na posiedzeniu w dniu 15 lutego br. uchyliło decyzję Wójta Gminy Lipnica zgodną z wynikami konsultacji społecznych i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia.
          W swym uzasadnieniu SKO w Słupsku uznało, że zgłoszone przez mieszkańców Lipnicy zastrzeżenia są gołosłowne i nie mogą być podstawą do wydania decyzji negatywnej.
          Wójtowi Gminy Lipnica przysługuje skarga na orzeczenie SKO do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty doręczenia.

Komentarz redakcyjny:

          Warto zadać pytanie: komu tak naprawdę zależy na skłócaniu ludzi w naszej miejscowości? Po społecznych konsultacjach wielu mieszkańców Lipnicy przestało interesować się kopalnią firmy Lip-Tor s.c., sądząc słusznie, że wyniki konsultacji są jednoznaczne i mówią same za siebie, i że sprawa jest całkowicie zakończona.
          Niestety, tak się nie stało, bo komuś zależy, aby na siłę otworzyć kopalnię wbrew swoim sąsiadom.

(JAR)


ARCHIWUM
GALERIAWIADOMOŚCI
LINKI2010
PRASA LOKALNA2009
REDAKCJA2008
 2007
 PRASA LOKALNA
 2010
 2009
1 % 2013
na LIPNICZANKĘ
2008
 
  
Liczba odwiedzin :  4955Copyright © Wornk 2008-2012AKTUALIZACJA: 08.01.2012r.