STRONA GŁÓWNA

wydawca: Lubomir Śpiołek

redaktor naczelny: Jaromir Śpiołek

skład komputerowy: tod

strona www: Wornk

współpraca: jendrus, kornik, dzl, tw, KiBoL

adres redakcji: ul. Chojnicka 7, 77 130 Lipnica

adres e-mail: gloslipnicki@wp.pl

Niezamówionych materiałów redakcja nie zwraca.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian tytułu oraz treści artykułów.


ARCHIWUM
GALERIAWIADOMOŚCI
LINKI2010
PRASA LOKALNA2009
REDAKCJA2008
 2007
 PRASA LOKALNA
 2010
 2009
1 % 2013
na LIPNICZANKĘ
2008
 
  
Liczba odwiedzin :  1022Copyright © Wornk 2008-2012AKTUALIZACJA: 08.01.2012r.