STRONA GŁÓWNA

Sesja Rady Gminy - 29 grudnia 2011r.

          W czwartek, 29 grudnia odbyła się ostatnia w starym roku sesja rady gminy. W porządku obrad znalazły się m.in. uchwały dotyczące przyjęcia budżetu gminy, skierowania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego czy zmiany wcześniejszych uchwał o opłacie miejscowej i opłacie targowej.
          Przed rozpoczęciem obrad, przewodniczący Wojciech Megier otrzymał z rąk redaktorów Dziennika Bałtyckiego statuetkę "Zaradnego radnego", czyli najlepszego radnego w powiecie bytowskim według opinii czytelników Dziennika.
          Po rozpoczęciu obrad głos zabrał wójt gminy Andrzej Lemańczyk, informując o pracy urzędu gminy i podpisanych umowach w okresie międzysesyjnym. Obecni na sali obrad dowiedzieli się miedzy innymi o bieżących remontach dróg gminnych, np. Borzyszkowy-Wojsk czy ul. Polna w Lipnicy, o remontach przy drogach powiatowych, np. wycinaniu krzewów, o zamierzeniu kupna agregatu prądotwórczego do Wojska, aby zapobiec brakom w dostawie wody z powodu przerw w dostawie prądu, o sprawdzaniu ciśnienia wody na osiedlu w Lipnicy, o rozliczaniu wykonanych inwestycji (np. 300 tys. zł. dodatkowego zwrotu za kanalizę Lipnica-Kiedrowice), o wniosku do LGR Mor?nka na przeciwdeszczówkę w Lipnicy, o końcówce budowy wodociągu w Osusznicy, o 3,5 tony wykorzystanych darów z Chojnickiego Banku Żywności, o podsumowaniu inwestycyjnym 2011 roku na ogólną kwotę 6 mln zł z dofinansowaniem 4 mln zł oraz o planowanych inwestycjach na 2012 r., które mają zamknąć się ogólną kwotą 10,5 mln zł.
          Z wykonanych w 2011r. inwestycji wójt wymienił: zagospodarowanie centrum wsi, założenie oświetlenia parkowego i budowę boiska wielofunkcyjnego w Brzeźnie Szlacheckim, wykonanie kanalizacji i remont drogi Ostrowite-Prądzona, utworzenie placu zabaw w Borowym Młynie, ułożenie dywanika asfaltowego na powiatówce Kiedrowice-Zapceń, remont drogi w Brzozowie oraz wybudowanie parkingu przy Ośrodku Zdrowia, położenie dywanika asfaltowego na ul. Kaszubskiej, budowę Orlika, wykonanie kanalizacji i wodociągów na ul. Pogodnej i Spokojnej w Lipnicy.
          Przewodniczący rady gminy, Wojciech Megier przedstawił następujące sprawy bieżące rady: w 2011r. rada gminy odbyła łącznie 17 sesji, podjęła 70 uchwał w tym 10 uchwał o zmianach w budżecie, przyjęła budżet na rok 2011, przyjmie budżet na rok 2012, dokonała likwidacji Gminnego Zespołu Oświaty oraz zatwierdziła nowy Statut Gminy Lipnica z mocą obowiązywania od 1.12.2011r. Według przewodniczącego, "takim małym sukcesem" jest także to, że na BIPie publikowane są wszystkie uchwały rady gminy, protokoły sesyjne oraz zarządzenia wójta.
          Radni nie przedstawili żadnych interpelacji.
          Przyjęto wszystkie zaplanowane uchwały, w tym uchwałę budżetową. Przed głosowaniem nad zmianą uchwały o opłacie targowej radny Kazimierz Olejnik (Borowy Młyn) przypomniał, że pobieranie opłaty targowej obowiązuje tak samo na gruncie gminnym jak i prywatnym. Natomiast przed głosowaniem uchwały budżetowej swoje uwagi do błędów pisarskich w treści uchwały wniósł radny Mirosław Bukowski (Lipnica). Z ważniejszych danych uchwały budżetowej wymienić należy, że na inwestycje w 2012r. gmina zaplanowała 10,5 mln zł.
          Wójt Lemańczyk tak skomentował plany gminy na 2012r.: "Jest to plan ambitny, ale możliwy do zrealizowania w 100%. Oby nam sprzyjały warunki finansowe i warunki społeczne (pogrubienie redakcyjne). Oczekiwania społeczne powinny być zaspokojone."
          W wolnych wnioskach głos zabrali radni: Wojciech Gierszewski (Lipnica), Gerard Lemańczyk (Łąkie) i Andrzej Cieśliński (Lipnica). Radny Gierszewski zwrócił uwagę na ciemności panujące na ul. Kaszubskiej i Polnej do Stacji Paliw, radny Lemańczyk upomniał się o naprawę oświetlenia w Łąkiem, a radny Cieśliński podniósł sprawę kiepskiego stanu dróg na osiedlu w Lipnicy, terminu odbioru Orlika oraz lamp w Gliśnie Wielkim.
          Jak powiedział wójt odbiór techniczny Orlika miał nastąpić po sesji rady, jeszcze 29 grudnia.
          Sesję zamknął przewodniczący Megier, a po niej odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne dla obecnych na sali obrad. Przewodniczący rady życzył przede wszystkim szczęścia w 2012r., a wójt zgodności w działaniu na rzecz mieszkańców gminy oraz spokoju społecznego dla realizacji zaplanowanych zamierzeń.
          Tego samego życzymy władzom gminy, kładąc szczególny nacisk na spokój społeczny, dzięki któremu obecna władza mogła tyle dokonać w 2011r i który można zachować przy dalszych rozsądnych i jawnych działaniach naszych samorządowców.

(JAR)


ARCHIWUM
GALERIAWIADOMOŚCI
LINKI2010
PRASA LOKALNA2009
REDAKCJA2008
 2007
 PRASA LOKALNA
 2010
 2009
1 % 2013
na LIPNICZANKĘ
2008
 
  
Liczba odwiedzin :  4985Copyright © Wornk 2008-2012AKTUALIZACJA: 08.01.2012r.