STRONA GŁÓWNA

KOLEJNE WYDARZENIE KULTURALNE

          14 stycznia br. Lipnica przeżyła Koncert Noworoczny, który odbył się w Domu Strażaka i zgromadził ponad 120 uczestników i widzów.
          Był to drugi z kolei koncert. Na scenie podziwialiśmy zespół Małe Gochy (grupę młodszą i starszą), chóry: dziecięcy i uczniowski, grupę taneczną, zespół Tomas z Łąkiego, Kapelę Młodzieżową i chór parafialny.
          Obecnych przywitały Danuta Lewandowska i Anna Gliszczyńska, po których głos zabrali p.o. dyr. ZS Lipnica Lucyna Adamczyk i wójt Andrzej Lemańczyk. W przemówieniach przeważał język kaszubski, co warto podkreślić, gdyż po okresie publicznego milczenia powinniśmy powrócić do codziennego używania rodnej mowy, a przykład idzie z góry.
          Małe Gochy pod opieką D. Lewandowskiej i A. Gliszczyńskiej zaprezentowały tańce kaszubskie, a grupa młodsza dodatkowo jeszcze Kaszëbsczé nótë (a capella). Chóry pod batutą Ewy Drążkowskiej zaśpiewały kolędy z akompaniamentem różnorodnych instrumentów. Grupa taneczna prowadzona przez Alicję Żmuda Trzebiatowską (debiut przed publicznością!) przedstawiła aranżacje polskich piosenek rozrywkowych i narodowego tańca rosyjskiego. Zespół Tomas, który powstał dzięki inicjatywie Tomasza Drążkowskiego, zagrał kilka przebojów pop, a wśród nich dwie dedykacje: "Biały miś" dla Tomasza Drążkowskiego i "Dziewczyny są gorące" dla wszystkich dziewcząt na sali. Kapela Młodzieżowa wystąpiła z utworem nagrodzonym II miejscem w 2010r na Przeglądzie Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży w Bytowie oraz z piosenką "Od Bytowa w stronę Chojnic" do tekstu Agnieszki Cyry. Chór parafialny wytworzył świąteczny nastrój śpiewem i inscenizacją kolęd, a szczególnie "Lulajże Jezuniu" oraz "Tryumfy króla niebieskiego".
          W przerwie pomiędzy występami obecni wzmacniali się słodkościami i napojami ufundowanymi przez urząd gminy jako współorganizatora imprezy.
          Rodzice też mieli swoje 5 minut, kiedy A. Żmuda Trzebiatowska zaprosiła do nauki rosyjskiego tańca. Dzieci szybko odnalazły swe mamy i ojców, którzy profesjonalnie prowadzeni dali się ponieść muzyce i nastrojowi chwili.
          Należy wspomnieć, że chóry szkolne E. Drążkowskiej i zespół taneczny A. Żmudy Trzebiatowskiej powstały i działają w ramach projektu "Dajmy im szansę", za środki pozyskane przez nasze szkoły.
          Na zakończenie D. Lewandowska i A. Gliszczyńska serdecznie podziękowały wszystkim za przybycie i udział w wspólnej zabawie oraz wyraziły nadzieję na ponowne spotkanie za rok (ale na sali gimnastycznej ZS Lipnica ze względu na wzrost zainteresowania).
          Wśród obecnych widzieliśmy nie tylko wójta, ale także sołtysa sołectwa Lipnica i radnego Wojciecha Gierszewskiego, radnego Sylwestra Hapkę, radnego Leszka Stoltmana, z-cę nadleśniczego Nadleśnictwa Osusznica Marka Żmuda Trzebiatowskiego i z-cę prezesa OSP Lipnica dh Henryka Prądzińskiego. Dopiero na zakończenie pojawił się na sali także radny Andrzej Cieśliński z powodu odbywającego się wewnętrznego szkolenia młodych strażaków.
          Nasza gminna społeczność potrzebuje coraz więcej podobnych inicjatyw i dlatego tym bardziej dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie koncertu, bo dzięki nim powstaje przestrzeń dla podjęcia nowych inicjatyw na niwie kulturalnej i w pozostałych dziedzinach publicznego życia Gochów.

JAR


ARCHIWUM
GALERIAWIADOMOŚCI
LINKI2010
PRASA LOKALNA2009
REDAKCJA2008
 2007
 PRASA LOKALNA
 2010
 2009
1 % 2013
na LIPNICZANKĘ
2008
 
  
Liczba odwiedzin :  4961Copyright © Wornk 2008-2012AKTUALIZACJA: 08.01.2012r.