STRONA GŁÓWNA

JAK ZWYKLE PEŁNA SALA

          12 stycznia br. członkowie OSP Lipnica zebrali się w Domu Strażaka na kolejnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Przybyło ok. 70 członków.
          Sprawozdanie za kadencję 2006-2011 złożył prezes dh Andrzej Cieśliński. W swym wystąpieniu zawarł m.in. informację o wynikach zawodów sportowych, gdzie na wyróżnienie zasłużyła drużyna dziewcząt, która zdobyła 1m na etapie powiatowym. Ponadto nasza jednostka wzbogaciła się o dwa wozy bojowe: lekki - marki Ford w 2006r i średni - marki Mercedes w 2010r. Dokonano remontu strażnicy i ozdobienia jej o figurę św. Floriana, hasło: "Bogu na chwałę, ludziom na pożytek" i znak związkowy na ścianie szczytowej. Przeprowadzono kilka szkoleń wewnętrznych i wzięto udział w szkoleniach zewnętrznych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną z Bytowa. W 2009r. OSP Lipnica zajęła II miejsce w plebiscycie na najlepszą jednostkę ochotniczą przeprowadzonym przez Głos Pomorza. Zorganizowano także 2 turnieje piłki halowej (2009 i 2010). Sprawozdanie komisji rewizyjnej przedstawił dh Bronisław Zelewski.
          Na zebraniu przyjęto nowych członków: dh Sławomira Depka Prądzinskiego, dh Adriana Gintera, dh Jacka Prądzyńskiego i dh Marcina Zelewskiego.
          Za szczególne zaangażowanie na rzecz jednostki wyróżniono dh Emilię Borzyszkowską, dh Annę Wera, dh Piotra Gierszewskiego, dh Jarosława Najmana i dh Bronisława Zelewskiego oraz dziewczęta pomagające w obsłudze uroczystości poświęcenia wozów bojowych.
          Według szczegółowego sprawozdania za 2010r. w lipnickiej jednostce jest 95 ochotników, w tym: 13 kobiet i 10 członków honorowych. Przeprowadzono ogółem 24 akcji ratowniczych, w tym 6 gaszenia pożarów i 17 miejscowych zagrożeń. Jednostka ponownie otrzymała ocenę celującą za przegląd stanu strażnicy i sprzętu bojowego. Zorganizowano obchody Dnia Strażaka, dwie zabawy taneczne i uroczyste poświęcenie wozów bojowych.
          Po sprawozdaniu, na wniosek komisji rewizyjnej, zebrani udzielili absolutorium ustępującemu zarządowi.
          Przed wyborami nowych władz przyjęto uchwałę w sprawie powołania jednostki operacyjno-technicznej (JOT). Jak wyjaśnił komendant gminny OSP dh Wojciech Megier wchodzą tam ochotnicy, którzy de facto uczestniczą w akcjach ratowniczych. Nasza jednostka otrzymała najwyższą kwalifikację w gminie - JOT II, następnie Borzyszkowy - JOT III, a pozostałe JOT IV. Za przyjęciem głosowało 5 członków zarządu. Jeden członek zarządu w ogóle nie głosował, pomimo obecności na sali.
          Następnie wybrano zarząd i komisję rewizyjną na kadencję 2011-2016. Nowy zarząd stanowią: prezes dh Andrzej Cieśliński, v-e prezes dh Henryk Prądziński, naczelnik dh Tomasz Świątek Brzeziński, z-a naczelnika dh Mariusz Topka, skarbnik dh Bartłomiej Goszczyński, kronikarz dh Emilia Borzyszkowska, sekretarz dh Jaromir Śpiołek. Komisja rewizyjna pozostała w dotychczasowym składzie: przewodniczący dh Bronisław Zelewski, członkowie: dh Jan Orłowski i dh Wojciech Rymon Lipiński. Wybrano także delegację na zjazd gminny OSP w składzie: H. Prądziński, A. Cieśliński, J. Stanisławski i T. Świątek Brzeziński. Przedstawicielem do zarządu gminnego został A. Cieśliński.
          Za pracę ustępującemu zarządowi podziękowali: prezes gminny OSP dh Roman Reszka i komendant powiatowy PSP st. bryg. Lech Chrostowski, który przypomniał o montażu syreny alarmowej, pierwszej na terenie powiatu bytowskiego. Komendant Chrostowski podał także, że odnotowuje się ogólny spadek ilości zdarzeń. Dla porównania w 2010r. w powiecie odnotowano 846 zdarzeń, w tym 54 w gminie Lipnica, podczas kiedy w 2008r, było ich jeszcze ponad 1000! Wzrasta jednak ilość zdarzeń drogowych.
          Przed zakończeniem zebrania dh W. Megier podał plany na 2011r. Wśród zamierzeń mamy: szkolenia podstawowe i badania lekarskie, koncentracja jednostek w poł. roku albo na przeł. sierpnia i września, zawody gminne w Gliśnie Wlk., remont remizy w Brzeźnie Szlacheckim, doposażenie wozów bojowych w Borzyszkowych i Lipnicy. Dh Megier wyraził także podziękowania za wzorcowe przeglądy i za udział w zawodach powiatowych.
          Głos zabrał także wójt A. Lemańczyk, który wśród podziękowań za działalność społeczną z imienia i nazwiska wymienił dh Jarosława Stanisławskiego jako specjalistę mechanika, na którego zaangażowanie może liczyć nie tylko Lipnica, ale i pozostałe jednostki z terenu gminy. Wójt wspomniał także o tym, że żywność z Chojnickiego Banku Żywności będzie od tego roku przechowywana i wydawana w strażnicy OSP Lipnica. Z radością przyjmujemy tę decyzję jako pokłosie naszych wcześniejszych doniesień o tym, że to dzięki strażakom działa u nas pomoc żywnościowa. Według wójta najprawdopodobniej od tego roku w miesiącach letnich będzie u nas stacjonowała karetka pogotowia. Ponadto kierowcy OSP otrzymają wyższe ryczałty, a w miarę posiadanych środków zostanie zmieniona posadzka w strażnicy w Borowym Młynie i bramy wjazdowe w Borzyszkowach.
          W wolnych wnioskach prezes Cieśliński wspomniał o zakupie kroniki i poprosił zebranych o przekazywanie materiałów archiwalnych, a dh Mariusz Świątek Brzeziński zaproponował montaż syreny na osiedlu ze względu na słabą słyszalność obecnych urządzeń alarmowych. Według dh Megiera powinno wystarczyć inne ustawienie głośników.
          Prezes Cieśliński podziękował za liczne przybycie i zaprosił na zabawę strażacką, prawdopodobnie w lutym.

JAR


ARCHIWUM
GALERIAWIADOMOŚCI
LINKI2010
PRASA LOKALNA2009
REDAKCJA2008
 2007
 PRASA LOKALNA
 2010
 2009
1 % 2013
na LIPNICZANKĘ
2008
 
  
Liczba odwiedzin :  4989Copyright © Wornk 2008-2012AKTUALIZACJA: 08.01.2012r.